Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009

Nút số 8 kép

Nút dây này phát triển từ cách làm nút số 8 thông thường.
Công dụng: sử dụng là nút chặn dây khi leo núi.
(Nguồn internet)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét